image011

 

S O K O L   V Y Š E H R A D

Sokolská všestrannost

 

image008VYŠEHRÁDEK

 

 

 

RODIČE S DĚTMI

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

MLADŠÍ ŽACTVO
(1. - 2. třída)

 

Hodiny cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladšího žactva jsou koncipovány tak, aby děti posilovaly celé tělo bez jednostranné zátěže, rozvíjely své pohybové dovednosti i jemnou motoriku. Vedeme je k obecné šikovnosti a obratnosti. Snažíme se, aby cvičení děti bavilo, a získaly tak kladný vztah k pohybu i ke sportu. V hodinách využíváme různé nářadí i náčiní, cvičíme na hudbu, hrajeme hry, pro napodobivá cvičení používáme dětské říkanky a podobně. Kromě tělesného rozvoje dětí je cvičení přínosné i pro jejich socializaci, fungování v kolektivu a komunikaci (nejen) s vrstevníky.

 

 

 

V současnosti máme plnou kapacitu a nepřijímáme nové zájemce.

 

Stále hledáme nové cvičitele!

Školení zařídíme, stačí, pokud máte chuť a odvahu cvičit s dětmi.

 

 

Akce (sledujte nástěnku v šatně):

Další akce připravujeme

 

 

PŘÍSPĚVKY NA CVIČEBNÍ ROK 2023/2024

(září 2023 – červen 2024)

Příspěvky prosíme uhraďte do 30. 9. 2023

 

 

·      Příspěvky je možné zaplatit při hodině hotově, nebo uhradit na účet.

·      Platba na účet – 1922362379/0800, VS 011, do textu zadejte příjmení dítěte (dětí, rodiče)

·      příspěvky jsou oddílové (září - červen) a členské (kalendářní rok)

·      u kategorie rodičů s dětmi platí členské příspěvky i rodič

·      členské příspěvky zahrnují i pojištění

 

 

Příspěvky (rozbor):

 

Uvedené částky jsou ročními příspěvky (oddílové – školní rok, členské – kalendářní rok).

 

 

dítě

rodič*

Oddílové příspěvky

1 800,- Kč

-

Členské příspěvky

300,- Kč/rok

600,- Kč/rok

*rodič u kategorie „Rodiče + děti“

 

 

Přihlášku obdržíte při hodině nebo si ji můžete stáhnout ZDE a přinést ji již vyplněnou (Pro každé dítě a případně i dospělého zvlášť.

 

 

Kdy cvičíme:

    

kažúterý 16:30 – 18:00      

            

 

 

Kde cvičíme:

 

TJ Sokol Vyšehrad

Rašínovo nábřeží 65/24
128 00  Praha – Vyšehrad

Najděte nas na mapě.

 

 

webové stránky TJ Sokol Vyšehrad – http://www.sokolvysehrad.cz/

 

Naši cvičitelé:

 

·      Květa Karlovská

·      Renata Neumannová

·      Víťa Černík

·      Anička Čechmánková

·      Radko Bukovský

·      Verča Škvorová

·      Dana Horáková (administrativní síla)

 

Kontakt:

 

Květa Karlovská

+420 724 158 575

Karlovska.k@seznam.cz

Veronika Škvorová

+420 607 849 524

Bakosova.v@seznam.cz

 

image010